Intraoralscanning

Intraoralscanning

Digitale avtrykk (Inra oral scanning) brukes stadig oftere, og dette er det mange fordeler med. En vil få mer nøyaktige avtrykk. Dette fører til mindre korrigeringer, raskere levering grunnet spart tid til henting og modellfremmstilling. Det er også en raskere og mer behagelig behandling for pasienten, lagring / sporbarhet i digitale filer fører til raskere reproduksjon ved behov.

Vi bruker begge deler Sirona Connect og 3 shape communicator, og vi har stor erfaring innen fremstilling av protetikk ved hjelp av intraoral scanning. Din Tanntekniker kan ta imot digitale avtrykk fra de fleste kjente leverandører på markedet. Disse filene brukes til å produsere bl.a. implantater, kroner, broer, inlay, onlay, modeller m.m i flere type materialer.

Din Tanntekniker tar gjerne mot dine filer. 

Garanti!

Vi har garanti på det vi leverer

Fastprotetikk

3 års garanti

Avtagbar protetikk

Garanti 2 år. Gjelder ikke reperasjoner eller rebaseringer.